Pagina voor cursisten
 Praktijk De Eenhoorn


 

 

Telefoonnummer:
06 - 13 03 12 59

Email: praktijkdeeenhoorn@hotmail.nl

Voor het overmaken van het lesgeld:        
bankreknr.
NL62INGB0008.795.446
t.n.v. C.F. Schoemaker

Terug naar de startpagina

 

 

Overzicht van de schoolvakanties 2014 2015

 

Periode
herfstvakantie 12 oktober 2016
kerstvakantie 28 december + 4 januari 2017
voorjaarsvakantie 22 februari 2017
meivakantie 26 april + 03 mei 2017

zomervakantie

juli en aug 2017

De spelregels:

       ~ Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De korte vakanties worden doorbetaald, de zomervakantie (ca. 8 weken) niet.
     ~ De opzegtermijn van de yogales is 1 kalendermaand. 
     ~ Als je (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte) een les niet kan komen is dat voor je eigen rekening.
     ~ Bij ziekte van de docente vervalt de les.
     ~ Deelname aan de yogales is op eigen risico. 
     ~ Maak de lesbijdrage voor de eerste van de maand over op rekeningnummer NL62INGB0008.795.446 t.n.v. C.F. Schoemaker, 
      of betaal contact tijdens de eerste les van de maand.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________